Day: September 29, 2018

ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ Yanaka Matsuri

September 29, 2018

พาไปเดินชมเที่ยวเทศกาลเร่ิมต้นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ Yanaka Matsuri เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของชาวญี่ปุ่น โดยในปีนี้เทศกาล Yanaka Matsuri จัดขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2018 นี้ กิจกรรมเริ่มจัดตั้งแต่เวลา 10:00 – 16:00 Yanaka Matsuri เป็นเทศกาลที่ถือว่าเป็นเทศกาลประจำท้องถิ่นของคนในชุมชน Yanaka โดยประชาชนในท้องถิ่นจะมารวมตัวกันทั้งเปิดเพลงและเต้นรำเป็นขบวนโชว์ไปทั่วทั้งถนน ทุกคนพากันแต่งกายด้วยชุดท้องถิ่นออกมาเต้นรำกันอย่างสนุกสานไปทั่วทั้งถนนสายเทศกาล โดยเทศกาลนี้จัดขึ้นที่ถนน Hatsune no Mori นอกจากนี้ยังรวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมที่ Ueno Sakuragi Atari (Yanaka Beer Hall และ bakery), Yanaka Cemetery และ the Former Yoshida Sake Store ในเทศกาลนี้ยังมีอาหารและเครื่องดื่มอีกมากมายให้คุณเลือกรับประทานได้ตามใจชอบ รวมไปถึงร้านขายสินค้าต่างๆ และยังมีการร่วมกิจกรรม Stamp really อีกด้วยนะ การเดินทางมายัง Yanaka Matsuri คุณสามารถมาลงที่สถานีรถไฟได้หลายสถานีดังต่อไปนี้ สาย Chiyoda […]

Read More