เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

📍สภาพภูมิศาสตร์

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รอบล้อมไปด้วยทะเล ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่เกาะ 6852 เกาะ และ เกาะที่ใหญ่ที่สุดมี 4 เกาะคือ

  • ฮอกไกโด
  • ฮอนชู
  • คิวชู
  • ชิโกกุ

รวมไปถึงห่วงโซ่เกาะริวคิวซึ่งรวมถึงโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่นถูกแบ่งออกเป็น47จังหวัดใน8ภูมิภาคและมีประชากรของ 126,000,000 ซึ่งมากกว่าประเทศไทยเกือบ 1 เท่า และจัดเป็นอันดับ 10 ของโลก

🌤สภาพอากาศ

ญ๊่ปุ่นแบ่งเป็น 4 ฤดูอย่างชัดเจน ในแต่ฤดูมีความ่แตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยความงามทางธรรมชาติจะสวยงดงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาล

  • 🌱ฤดูใบไม้ผลิ: มีนาคม – พฤษภาคม 12-24 องศา
  • 🌻ฤดูร้อน: มิถุนายน – สิงหาคม 29-36 องศา
  • 🍃ฤดูใบไม้ร่วง :กันยายน – พฤศจิกายน 23-26 องศา
  • ⛄ฤดูหนาว :ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2-8 องศา

โตเกียว 77 Road | เที่ยวโตเกียว ของฝากจากญี่ปุ่น บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น กลับไปที่หน้าหลัก